Kasutustingimused

1. Üldtingimused

Kasutustingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad Kliendi (edaspidi Klient või Tarbija) ja internetiaadressil www.kruvid.ee asuva keskkonna (edaspidi veebileht) omaniku Kruvid OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses veebilehel teostatud hinnapäringutega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja andmed:
Kruvid OÜ
Õispuu tee 4, Tabasalu 76922
Reg. nr. 10904168
Telefon: +372 507 0575
E-post: kruvid@kruvid.ee

Kõik www.kruvid.ee lehel olevad fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad Kruvid OÜ’le. Lehel oleva materjali omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.

2. Hinnad

Kõik veebilehel kuvatavad tooted on märkega “küsi hinda”. Klient lisab sobivad tooted ostukorvi ning esitab hinnapäringu. Päringule vastatakse Müüja poolt esimesel võimalusel. Müüja poolt tehtud hinnapakkumine on esitatud eurodes ja füüsilisest isikust Kliendile sisaldab käibemaksu.

3. Tooted

Veebilehel kuvatavad Tooted on üldjuhul Müüja laos olemas.

Juhul, kui Klient esitab Päringu, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal laos hetkel puudub, annab Müüja sellest Kliendile teada.

Veebilehel kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Päringu sooritamine

4.1. Klient valib veebilehel välja soovitud Toote(d) ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa korvi”.

4.2. Hinnapäringu edastamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi ikoonil klikkida nupul „Vaata ostukorvi“ või klikkida kohe “Saada päring”, misjärel suunatakse Klient Päringu vormistamise lehele.

4.3. Kliendil tuleb hinnapäringu saatmiseks sisestada andmed, Päringu edastamiseks on vaja täita vähemalt e-posti aadressi lahter. Pärast andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist tuleb Kliendil nõustuda veebilehe kasutustingimustega ning klikkida nupul “Saada päring”. Pärast antud tegevust on Päring Müüjale edastatud.

4.4. Pärast Päringu saatmist saab Klient enda e-posti aadressile ka vastava kinnituse.

4.5. Klient kohustub Päringut edastades esitama Päringule vastamiseks vajalikud, tõesed andmed. Klient kohustub Päringut edastades käituma mõistlikult.

4.6. Müüja ei vastuta Päringu edastamisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.7. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

5. Makse- ja tarneviisid

Kui Klient on Päringu edastanud, saanud Müüjalt sobiva hinnapakkumise, siis Klient-Müüja lepivad omavahel kokku sobivas makse- ja tarneviisis. Turvaliselt saab tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Pocopay). Tarneviisidena on kasutusel kõik Eestis levinuimad võimalused nagu pakiautomaatid, Cargobus või võimalusel saab ka ise esindusse (Tallinn, Tartu) järgi minna (eelneval kokkuleppel). Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud tarneviisist ning postiteenusest.

Klient on kohustatud esitama Müüjale õiged kontakandmed, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

Juhul, kui Klient on valinud posti teel tarneviisi ning Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest Kruvid OÜ’d teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti adressile kruvid@kruvid.ee või helistades +372 507 0575.

6. Tagastamisõigus (kehtib üksnes Tarbijale ehk füüsilisele isikule)

Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus tellimusest taganeda ja tellitud Toode või Tooted tagastada põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

14-päevane tähtaeg hakkab kulgema päevast, millal Klient on saanud asja füüsiliselt enda valdusse.

Taganemise korral tuleb esitada vabas vormis avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest ning saata see e-posti aadressile kruvid@kruvid.ee.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Juhul kui Tarbija kaupa nimetatud tähtajal ei tagasta, siis loetakse, et Tarbija ei ole müügilepingust taganenud.

Tarbija saab tellimuse tagastada tasuta Kruvid OÜ esindusse Tabasalus (Õispuu tee 4) või Tartus (Vasara 52c/Sepa 15g) tööpäevadel E-R 8.00-16.00 või tagastada sama postiteenusega, millega Kliendile kaup kohale toimetati. Tagastamisega seotud postikulud katab Klient.

Tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kasutamisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis. Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemisel vastutab Klient kauba väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on Toodet kahjustanud või kasutanud muul viisil, kui on vaja Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama Toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus. Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu lepingu alusel saadud summa. Tagasimakse laekub Kliendi pangakontole hiljemalt järgmisel pangapäeval. Krediitkaardiga maksmise puhul vastavalt Kliendi panga tingimustele. Tellimuse kättetoimetamis- ja tagastamiskulud ei kuulu Müüja poolt tagastamisele või hüvitamisele.

7. Pretensioonide esitamise kord (kehtib üksnes Tarbijale ehk füüsilisele isikule)

Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile kruvid@kruvid.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume koheselt lõpetada toote kasutamine.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on ettevõtja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

Tarbijal ehk Kliendil on õigus nõuda Müüjalt Toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.

Müüja ei vastuta tellitud Toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: Toote väärtus on langenud/Toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud Toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel, Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

8. Vastutus

Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

Klient kohustub kasutama kruvid.ee tellimuskeskkonna teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. Isikuandmete töötlemine

Klient annab Müüjale andmeid sisestades ning kruvid.ee kasutustingimustega nõustumist kinnitades nõusoleku oma andmeid töödelda vastavalt kruvid.ee isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

10. Kasutustingimused ja nende muutmine

Hinnapäringut sooritades nõustub Klient kruvid.ee kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Kruvid OÜ’l on õigus käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada, lähtudes muudatustest õigusaktides ja Kruvid OÜ poolt osutatavates teenustes. Kruvid OÜ annab muudatustest teada internetiaadressil www.kruvid.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja Päringus kinnitatud hindasid.

11. Muud tingimused

Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

12. Klienditoe kontakt

Kruvid OÜ

E-post: kruvid@kruvid.ee

Tallinna esindus: Õispuu tee 4, 76922 Tabasalu
Tel +372 507 0575

Tartu esindus: Vasara 52c / Sepa 15g, 50109 Tartu
Tel +372 525 0531

Kaubale saab ise esindusse järgi tulla, vajadusel tagastada:
tööpäevadel E-R 8.00-16.00 (riiklikel pühadel suletud)